Afet yönetiminde çocuk hakları eğitimi

Afet ve Acil Durumlarda Çocuk Hakları ve Eğitimi Projesi ile MEB personeline, afet yönetiminin tüm aşamalarında çocukların korunmasına yönelik ve çocuk hakları temelli bir eğitim sunulacak. Proje Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTK) bünyesinde 2021’de faaliyete geçen Çocuk Hakları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ÇH-ARGEM) tarafından hazırlandı. Bu kapsamda öğretmenler, okul yöneticileri, MEB AKUB personeli, MEB personeline afet durumlarında çocuk haklarının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla eğitimler verilecek.

MEB Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten’in katılımıyla gerçekleşen projenin tanıtım programına UNICEF, AFAD gibi kurumların yanı sıra üniversite temsilcileri de katıldı. Ökten; afet bilinci, çevre ve iklim değişikliği, iklim çevre ve yenilikçi çözümler gibi derslerle öğrencilerin zorlayıcı yaşam olayları karşısında bilinçlenmelerini sağlayan içerikler sunulduğunu vurguladı. Ökten, afet türlerine göre verilen eğitimlere değinerek şunları söyledi:

“Okul öncesi dönemde eğitim gören öğrencilerimize yönelik hazırlanan öğretim programlarıyla öğrencilerin tehlike ve kaza durumlarında kendilerini nasıl korumaları ve neler yapmaları gerektiği konusunda eğitim veriliyor. İlköğretimde afet türlerini tanıyabilme, acil durumlardaki davranışlar, yetkililerle etkili iletişim kurabilme, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılıyor. Ortaöğretimde afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek bunlardan korunma ve önlem alma yolları konuları ele alınıyor. Afet gibi çevre sorunlarında yaşananlara karşı duyarlı olma, çevresindekilere yardım etme konusunda istekli olma gibi kazanımları edinmeleri amaçlanıyor.”

BARIŞ DOLU BİR DÜNYA İNSANLIK GÖREVİ
Projenin tanıtım programında konuşan TTK Başkanı Cihad Demirli, “Çocukların sağlık, barınma, eğitim, oyun hakları ile güvenli ve barış dolu bir dünyada yaşama haklarının sağlanması, tüm insanlığın görevi. Afetlerden etkilenen çocuklarımızın hak kayıplarını önlemenin bilincinde olan Başkanlığımız, UNICEF ile ortaklaşa Afet ve Acil Durumlarda Çocuk Hakları ve Eğitimi Projesi yürütüyor. Proje ile Türkiye’de afet durumlarında çocuk haklarının, uluslararası çocuk hakları sözleşmelerinde yer alan maddeler çerçevesinde korunması ve güçlendirilmesi amaçlanıyor. Çocuk hakları temelli yaklaşıma sahip bir afet yönetimi anlayışında elbette ki ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin yanı sıra çocuklarımızın fikirleri ve onların bu çalışmalara katılımı da önem taşıyor” dedi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir